Általános szerződési feltételek

Fogyasztói tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

A www.pizzame.hu a Pizza Me Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-887672; székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 3. emelet 3. ajtó.; adószáma: 14073535-4-43) valamint a(z) La Pizza Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-171819; székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 3. emelet 3. ajtó.; adószáma: 24318686-4-43) valamint a(z) Új Rózsakert Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-677067; székhely:1047, Budapest Váci út31.;adószáma: 11444325-2-41) valamint a(z) Brickagame Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-989358, székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 3. emelet 3. ajtó, adószáma: 24077482-2-43) valamint a(z) Pizza Me Home Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-303319; székhely:1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 3. emelet 3. ajtó;adószáma: 26126733-4-43) valamint a(z) PM NEXT Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-320219; székhely:1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 3. emelet 3. ajtó; adószáma:26251646-4-43) valamint a(z) PM SZGD Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-407963;székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 3.em/3; adószáma:14202171-4-43 ) valamint a(z) GRAB AND GO Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 02-09-085427, székhely:7626 Pécs, Kiss Ernő utca 36. adószáma: 28827320-2-02) valamint a(z) Friss Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 05-09-001976, székhely: 3521 Miskolc, Kaptár u. 8. adószáma: 11060503-2-05) (továbbiakban együtt: „Pizza Me”) által közösen üzemeltetett, a www.pizzame.hu oldalon meghatározott megrendelésre szolgáló weboldal. A Pizza Me üzletei telefonon a honlapunkon feltüntett telefonszámokon érhetőek el, a Pizza Me postacíme: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 23. 3. emelet 3. ajtó. Kérdéseivel, észrevételeivel, javaslataival a fenti elérhetőségeken, illetőleg az info@pizzame.hu e-mailcímen tud a Pizza Me-vel kapcsolatba lépni. A Pizza Me a megkeresésekre igyekszik a lehető legrövidebb időn belül válaszolni.

A www.pizzame.hu használatának megkezdésével Ön elfogadja, hogy a www.pizzame.hu oldalon a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint érvényesen leadott megrendeléssel Ön a Pizza Me által forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó szerződéskötési ajánlatot tesz, amelynek a Pizza Me által történő visszaigazolásával Ön mint a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó és a Pizza Me között 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) szerinti fogyasztói szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) jön létre a www.pizzame.hu oldalon feltüntetett választék szerinti melegétel rendelésre a www.pizzame.hu oldalon meghatározott üzletekben történő helyszíni átvételére.

A Szerződés a www.pizzame.hu weboldal mint a Rendelet 4.§ 11. pontja szerint távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz segítségével távollévők közötti szerződésként jön létre, azaz a kizárólag Pizza Me által forgalmazott termékek érékesítésére a felek egyidejű jelenléte nélkül, távértékesítés keretében.

Érvényes megrendelés a www.pizzame.hu oldalon történt regisztrációt követően lehetséges, a regisztrációs folyamat során Ön a nevének valamint e-mailcimének és telefonszámának megadására köteles. Ön az adatainak a www.pizzame.hu oldalon történő megadásával kifejezetten és egyértelműen hozzájárul az adatainak a Pizza Me által történő kezeléséhez, azzal, hogy tudomásul veszi, hogy az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pont szerinti ügyfélkapcsolat keretében történő adatkezelésnek minősül. A Pizza Me az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása nélkül nem küld Önnek reklámanyagokat, adatait a Szerződések teljesítésétől eltérő célra nem használja fel, azokat harmadik személyek számára nem adja át, nem teszi hozzáférhetővé.

A www.pizzame.hu weboldal a Pizza Me Központ Kft. tulajdonát képezi, a regisztráció során megadott adatok tárolása Magyarországon, a Mediadigital Visual Agency Kft. (Cg.01-09-963950; székhely: 1146 Budapest, Thököly út 31-33. A. lház. VI. em. 602.) székhelyén üzemeltetett szerveren kerülnek eltárolásra.

A regisztrációt követően a www.pizzame.hu oldalon Önnek lehetősége van a rendeléshez a kosár tartalmát a www.pizzame.hu oldalon található részletes termékismertetők (továbbiakban: „Étlap”) alapján összeállítani, azon a rendelés alatt folyamatosan módosítani, és amikor végzett a kosár összeállításával, a kosár tartalmát véglegesíteni és a Pizza Me részére a www.pizzame.huoldalon keresztük elektronikusan elküldeni, és ezáltal a a Pizza Me részére ajánlatot tenni. Az Étlap az általános forgalmi adót is tartalmazó, az Ön által megrendelt termékek alapján ténylegesen fizetendő egységárakat tünteti fel. A Szerződés a Pizza Me által a regisztráció során megadott e-mailcímre küldött visszaigazolással jön létre.

A rendelés feladására a www.pizzame.hu oldalon az üzletek nyitvatartási ideje alatt van lehetőség zárás előtt 60 perccel. A Szerződés alapján megrendelt ételek elkészítésére a Szerződés létrejöttét követő legfeljebb 60 percen belül kerül sor az Ön által megadott Pizza Me üzletben.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ának megfelelő kizárólag az Ön kérése esetén kerül kiállításra a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról, és kizárólag az Ön által megadott adatok alapján. Mint adatszolgáltató az Ön kötelezettsége és felelőssége, hogy valós adatok kerüljenek megadásra. Az adatkezelés időbeli hatálya az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig tart.

A fentiek szerint létrejött Szerződés teljesítése során a kapcsolattartás a honlapon feltüntettek üzletek telefonszámain keresztül történik, a Pizza Me biztosítja, hogy Önt a hívásért az Ön előfizetése szerinti díjakat meghaladóan emelt díj nem terheli.

A Szerződés alapján a Pizza Me által teljesített szolgáltatás ellenértékének megfizetésére sor kerülhet a rendelés beküldésével egyidejűleg bankkártyás fizetéssel.

A Rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban Önt a termékek díját meghaladóan, a Pizza Me-nél felmerült egyéb költséget meghaladó díj nem terheli. A Bankkártya-elfogadást a www.pizzame.hu webáruháza részére az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.; Cg. 01-10-041585) biztosítja, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Ön átirányításra az OTP Bank Nyrt. fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az OTP Bank Nyrt. által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a www.pizzame.hu oldalán. A www.pizzame.hu, illetőleg a Pizza Me az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést sem a fizetés folyamata alatt sem azt követően nem nyerhet. A tranzakciók lebonyolítása során az Ön által az OTP Bank Nyrt. online fizetési oldalán megadott bankkártya-adatok biztonsága érdekében a Pizza Me a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem szerverein, sem máshol nem tárolja a megadott kártyaadatokat. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két, teljesen elkülönített rendszerben történik, Ön a regisztrációt, termékek kiválasztását, a megrendelés feladását a www.pizzame.huweboldalon teszi meg, míg a bankkártyás tranzakció lebonyolítása a OTP Bank Nyrt. üzemeltetésében lévő, biztonságos weboldalon történik meg. A Pizza Me semmilyen körülmények között nem szerez tudomást az Ön bankkártya-adatairól, és az OTP Bank Nyrt. sem kapja meg a Pizza Metől az Ön által a rendelési folyamat során megadott személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail stb.).

A www.pizzame.hu oldalon az alábbi bankkártyatípusokkal fizethet:

  • MasterCard (dombornyomott)
  • Visa (dombornyomott)
  • American Express (dombornyomott)
  • Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz. Tájékoztatjuk, hogy az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott kártyák elfogadhatók.
  • Maestro Az OTP Bank Nyrt. internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát, ezzel kapcsolatosan, kérjük, egyeztessen a bankkártyáját kibocsátó bankkal.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

  • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
  • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
  • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank Nyrt. bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A www.pizzame.hu átirányítja Önt az OTP Bank Nyrt. online fizetési oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank Nyrt. fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban az OTP Bank Nyrt. automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a www.pizzame.hu felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

Tájékoztatjuk, hogy a Szerződés megkötését követően Ön a Szerződés teljesítésétől nem jogosult elállni, figyelemmel a Rendelet 29. § (1) d) pontjára.

A Pizza Me által értékesített ételek minőségéért szavatosságot vállal, azaz amennyiben a www.pizzame.hu oldalon megrendelt ételek minőségével kapcsolatosan bármilyen minőségi kifogás merül fel, úgy Ön köteles ezen igényét a hiba felismerésétől számított legkorábbi időpontban a Pizza Me részére jelezni. A szatossági igények érvényesítésére és kezelésére a Ptk. rendelkezései alkalmazandók, azzal, hogy a www.pizzame.hu oldalon történő regisztráció megkezdésével Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Pizza Me a békéltető eljárás keretében kívánja a vitás kérdéseket megoldani, ennek sikertelensége esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a Felek.